Skip to content

Despre Proiect

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: Iniţiativă pentru societatea civilă

Beneficiar: Fundaţia Multimedia pentru democraţie locală

Contract de finanţare: POSDRU/93/3.3/S/54954


Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală

a lansat proiectul

„INIŢIATIVĂ PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ”

In luna decembrie 2010 Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală a lansat proiectul „INIŢIATIVĂ PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ”, cofinanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Prin acest proiect, Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală doreşte să ofere societăţii civile rezultatele unei cercetări fără precedent cu privire la rolul şi modalităţile prin care societatea civilă din România poate participa la procesul decizional regional.

Proiectul vrea sporirea culturii şi a competenţelor civice ale membrilor societăţii civile, pentru creşterea competitivităţii şi dinamismului social, pentru extinderea gradului de incluziune socială a grupurilor defavorizate şi asigurarea dezvoltării durabile. Grupul ţintă al proiectului este format din 1000 de persoane, voluntari şi membri ai cca 200 de organizaţii ale societăţii civile româneşti din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Proiectul va dura 35 de luni. Prima fază a proiectului, cercetare şi analiză, se va derula în primele 24 de luni prin pregătirea cercetarii şi, după culegerea datelor, analiza cantitativă şi calitativă. În a doua fază se va viza crearea unei legături cu grupurile ţintă pentru ca, la finalul acestuia, să fie diseminate concluziile şi analizele obţinute prin cercetare, pentru a orienta activitatea ONG spre creşterea impactului şi relevanţei lor sociale. În anul 3 al proiectului (2013), prin proiectul Iniţiativă pentru societatea civilă va fi organizată o conferinţă internaţională, cu caracter ştiinţific, la Bucureşti, destinată mediului academic şi reprezentantilor ONG-urilor, în urma căreia va fi realizat un raport al conferinţei.

Principalele activităţi derulate în cei trei ani ai proiectului ţin de realizarea unei cercetări, a unor studii şi analize sociale în vederea creşterii conştientizării pentru promovarea şi dezvoltarea culturii civice şi a conceptului de responsabilitate socială.

De asemenea, proiectul prevede o campanie de conştientizare pentru susţinerea iniţiativelor pentru dezvoltarea responsabilităţii civice şi facilitarea accesului la informaţii de interes public. Vor exista şi activităţi de promovare în regiunile de dezvoltare privind diseminarea pe scară largă a beneficiilor ocupării formale şi combaterii muncii la negru.

Proiectul mai prevede şi acordarea de sprijin ONG-urilor, prin furnizarea de informaţii relevante necesare adaptării activităţilor şi strategiilor pentru consolidarea cooperării cu autorităţile publice în vederea promovării incluziunii sociale, dezvoltarea spiritului participativ şi a promovării serviciilor de voluntariat şi caritate. De asemenea, în cei trei ani vor fi iniţiate şi activităţi de monitorizare în vederea responsabilizării instituţiilor publice şi creşterii participării civice, precum şi activităţi de formare profesională pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul reprezentanţilor societăţii civile, în perspectiva descentralizării administraţiei publice. Nu în ultimul rând, proiectul mai prevede şi activităţi de informare şi publicitate cuprinzând aspecte ale culturii civice, inclusiv piaţa muncii, incluziunea socială şi egalitatea de şanse, pentru stimularea societăţii civile şi a transparenţei administrative.

Scopul proiectului este acela de a consolida capacitatea de organizare a societăţii civile şi orientarea instituţiilor publice spre dezvoltarea culturii civice, pentru a promova dezvoltarea durabilă, responsabilitatea şi coeziunea socială la nivel regional şi naţional.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

One Comment leave one →

Trackbacks

  1. Despre | InfoPolitic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: